Press & Nyheter

Vill du veta vad som händer hos oss?

Till Press & Nyheter

Akademikernas a-kassa blir ny kund hos Ny Media

Vi står för service och ekonomisk trygghet.

Akademikernas a-kassa bildades 1969 med syftet att arbetslöshetsförsäkra och ge service till yrkesverksamma akademiker. Idag har vi 750 000 medlemmar och är därmed Sveriges största a-kassa.

Vi är en opolitisk non-profitorganisation och har en viktig funktion i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Vår uppgift är att arbetslöshetsförsäkra människor och betala ut ersättning till den som blir arbetslös. Till grund för verksamheten ligger lagen om arbetslöshetskassor och lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Våra medlemmar finns inom alla yrken, branscher och sektorer. De är anställda, egna företagare eller både och. Det som förenar dem är att de har studerat på universitet eller högskola, i Sverige eller utlandet, har högskolepoäng och har insett värdet av att ha en arbetslöshetsförsäkring.

Bild och text från Akademikernas a-kassa

Dela på sociala medier

Till Press & Nyheter

Vill du veta mer?

 

Bli kontaktad
SKICKA
close-link