Bilagor - Nu vänder antalet nyregistrerade företag i Sverige